времето в София на 20.03.2009г. -
Първа пролет "изненада" с последен сняг


сайт: www.webcambg.com
източник: www.andi-bg.com